1.1 Handelen op basis van groepsplannen


Datum: woensdag 2 november 2011
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Docent(en):  - Berber Klein (Orthopedagoog en Opleider Speciale Onderwijszorg bij VU Onderwijs-centrum)
- Willeke Beuker (Rekenspecialist ABC).

  

Inhoud 

Van elke leerkracht wordt verwacht dat hij/zij in staat is een groepsplan te maken op basis van het leerlingvolgsysteem. In deze workshop gaan we een stap verder: u leert op basis van dit plan de instructies en lessen zó vorm te geven dat u in kunt spelen op de onderwijsbehoefte van elke leerling. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende vormen van instructie (differentiatie in instructie), bijvoorbeeld in kleine groepjes of het inzetten van een instructietafel. 

 
Werkwijze 

De workshop is heel praktisch van aard. De docent zal kort de kern van handelingsgericht werken met groepsplannen en instructievormen opfrissen, waarna u in groepjes aan de gang gaat met opdrachten rond uw eigen groepsplannen. U wordt daarom gevraagd een eigen groepsplan mee te nemen. Tussen opdrachten door wordt er teruggekoppeld en is er ruimte voor vragen en uitwisseling tussen deelnemers.


Opbrengst
Na deze workshop bent u  in staat om aan de hand van een groepsplan een lesplan op te stellen.

 

 Klik hier voor de hand-out van deze workhsop.