Professionaliseringsprogramma Passend Onderwijs 2013 - 2014


Ook in schooljaar 2013 - 2014 organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost in opdracht van de gezamenlijke schoolbesturen een scholingsprogramma. Dit jaar echter anders van opzet. 
Het programma is gebaseerd op een inventarisatie onder directies, leerkrachten en intern begeleiders naar de bestaande scholingsbehoefte. Vier onderwerpen werden door velen aangedrageen als onderwerpen waarop (verdere) professionaliseringsondersteuning wenselijk zou zijn:
- gedrag
- groepsplannen
- ontwikkelingsperspectief
- ouderbetrokkenheid 

Rond deze vier onderwerpen zijn de workshops samengesteld. Zo ontstaan er vier leergangen, die u als deelnemer de mogelijkheid geven gedurende het jaar langduriger en dieper op een vraagstuk of bepaalde materie in te gaan.

Klik hier voor het Professionaliseringsprogramma Passend Onderwijs 2013 - 2014