Rekenen voor kleuters


Datum:  10 november 2010 en 12 januari 2011
Tijd:      13.30 - 16.00 uur
Locatie: Cultureel Educatief Centrum, Bijlmerdreef 1289,  Amsterdam Zuidoost
Trainer: Willeke Beuker (Rekenspecialist ABC), Roos Pollmann (leerkracht 16e Montessori) en Ine van Schijndel
             (Trainer Onderwijs maak je samen).  


___________________________________________________________________________________________________

Gebruikte materialen bij deze workshop:

Agenda
Tussendoelen rekenen
Tussendoelen getalbegrip
Tussendoelen getalbegrip met tips uit de workshop
Hand-out presentatie
Werkblad praktijk-opdracht
Werkblad praktijkopdracht met uitwerkingen uit de workshop

Extra informatie:
Artikel 'Van welk kind is deze schaduw? Nieuwe toets Rekenen voor kleuters van Cito'
door Irma Koerhuis (Volgens Bartjens, jaargang 30, 2010/2011 nr. 2)
Kwaliteitskaart 'Een goede rekenstart voor kleuters'
uitgave PO Raad