Handelingsgericht werken: de basis van goed rekenonderwijs


Datum: 15 september 2010
Tijd:      13.30 - 16.00 uur
Locatie: Cultureel Educatief Centrum, Bijlmerdreef 1289,  Amsterdam Zuidoost
Trainer: Henk Logtenberg (Opleider en onderwijsontwikkelaar / Hogeschool Windesheim)


 ________________________________________________________________________________________

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.


Gebruikte materialen:

Hand-out presentatie

Hand-out Handelingsgericht Werken

Groslijst onderwijsbehoeften

Voorbeeld groepsplan rekenen groep 4

Kijkwijzer groepsplan

Format didactisch groepsplan (convergente differentiatie)