PLG Rekenverbeterteams - 10 en 17 mei 2011

Doel van deze PLG:

- Inventariseren wat nodig is om bij 'Omdat elk kind telt!' duurzame ontwikkeling te verkrijgen: dat gaat verder dan de verbetering van de resultaten op de korte termijn.

- Aan het eind van de bijeenkomst kun je als Rekenverbeterteam exact duiden waar je team staat, hoe ver je bent met de eigen ontwikkeling en wat je als reken-verbeterteam (en schoolleiding) nog te doen staat.


Klik hier voor het programma van deze PLG.

Gebruikte materialen tijdens deze PLG:
Hand-out presentatie
_____________________________________________________________________________________

PLG Rekenverbeterteams - 15 februari 2011 en 8 maart 2011

Doelen van deze PLG:


Klik hier voor het programma van deze PLG Rekenverbeterteams.


Gebruikte materialen tijdens deze PLG:
Hand-out presentatie
Hand-out 'Leiding geven aan verandering in jouw school'
Is uw team klaar voor verandering? Schat uw team in met behulp van dit schema.
Drie minuten kijkwijzer
_____________________________________________________________________________________

PLG Rekenverbeterteams - 23 en 30 november 2010 

Doel van deze PLG:
- Verdere verdieping van en kennis in hoe verder te bouwen aan een duurzame leercultuur binnen uw school.

Klik hier
voor het programma van 23 november. (Dit is overigens gelijk aan het progamma van 30 november.)


Gebruikte materialen tijdens deze PLG:
Hand-out presentatie
Kijkkader voor ingezette ontwikkeling Rekenverbeterteams
Vragencarroussel voor het Rekenverbeterteam
Drie minuten kijkwijzer
_____________________________________________________________________________________


PLG Rekenverbeterteams (1) voor scholen uit tranche 1 - 31 augustus en 7 september 2010

 
Doel van deze PLG:
- Verdieping van en kennis in hoe verder te bouwen aan een duurzame leercultuur binnen uw school.

Klik hier voor het programma voor deze PLG.

Gebruikte materialen tijdens deze PLG:
De Ja-Maar test
Hand-out presentatie

Klik hier voor een foto-impressie van deze PLG.

Meer lezen? Literatuur die aansluit bij deze PLG:

Joop Swieringa - Gedoe komt er toch
In dit boek worden tien klassieke wijsheden over organisatieverandering aan de kaak gesteld. Wijsheden waar op het eerste gezicht niets tegen in te brengen valt: natuurlijk moet je draagvlak hebben, uiteraard is het belangrijk dat de top erachter staat. Maar gek genoeg is dat juist wat er 'mis' is met deze wijsheden: als ze zo vanzelfsprekend zijn, waarom is het dan zo nodig om ze steeds weer te noemen? Wat is hun functie in het veranderingsproces? Het adagium 'geen gedoe' is de rode draad die al die onzinnige wijsheden bij elkaar houdt. Maar organisatieveranderingen geven gedoe. Altijd. De boodschap van dit boek: probeer 'gedoe' niet te vermijden, maar zorg juist dat het op tafel komt.
Klik hier voor meer informatie over dit boek op bol.com

Jim Collins - Good to Great (Nederlandstalige editie)
Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken, en andere niet. Over tijdloze factoren voor succes - óók van toepassing voor het onderwijs.
Klik hier voor meer informatie over dit boek op bol.com

Michael Fullan - De zes geheimen van verandering
Fullan onthult wat er voor nodig is om grootschalige en duurzame veranderingen succesvol te laten verlopen. De Zes 'Geheimen' zijn dan ook in de eerste plaats bedoeld als richtlijn bij het omgaan met de onzekerheid die veranderprocessen met zich meebrengen. '
Klik hier voor meer informatie over dit boek (verkrijgbaar via Bazalt)

Michael Fullan - Leading in a Culture of Change 
'Leading in a Culture of Change' biedt de nieuwe dynamica van verandering nieuwe inzichten voor leidinggevenden en presenteert een unieke toepasbare benaderingswijze voor het anticiperen op voorspelbare mogelijkheden binnen veranderingsprocessen.
Klik hier voor meer informatie over dit boek (Engelstalig) en bestelwijze op bol.com

Michael Fullan - Motion Leadership
Michael Fullan presenteert in dit boek - vanuit zijn ervaring met veranderingsleiders die echt resultaat boeken - de kern van het leiding geven aan veranderingen. Motion Leadership, oftewel: hoe krijg je ze in beweging, mensen, scholen, bovenschoolse verbanden? In een voortdurend evenwicht tussen praktijk en theorie geeft dit makkelijk leesbare boek voorbeelden uit Fullan's wereldwijde ervaring.
Klik hier voor meer informatie over dit boek en bestelwijze (verkrijgbaar via HCO)

Michael Fullan  en Clif St. Germain - Passie en kracht in schoolontwikkeling
Een inspirerende aanpak nodig voor schoolverbetering? Behoefte aan doorzettingsvermogen en kracht om ideeën voor verbeteringen ook daadwerkelijk in te voeren? Michael Fullan en Clif St. Germain schreven samen Passie en Kracht in schoolontwikkeling. Dit boek bevat een gereedschapskist vol 'tools' om schoolverbetering tot stand te brengen. Het geeft een praktische uitwerking aan Fullan's wereldwijd toegepaste principes voor effectieve onderwijsverbetering. Het is een handboek dat zo in de school gebruikt kan worden. Uitgewerkt tot op het niveau van handige werkpapieren voor in besprekingen. Die zijn dan ook nog digitaal beschikbaar via de bijbehorende cd-rom.
Klik hier voor meer informatie over dit boek en bestelwijze (verkrijgbaar via HCO)__________________________________________________________________________________________

PLG Rekenverbeterteams (7) - 30 juni 2010

 
Doel van deze PLG:
- Inzicht vergroten in succesvolle werkwijzen om kritische leerstofonderdelen in het rekenprogramma op te nemen.


Vanwege de grootte van de groep wordt ook deze PLG op twee locaties verzorgd: basisschool Crescendo (Kortvoort 61 C) en de gezamenlijke ruimte van De Polsstok/As-Soeffah/Bijlmerhorst (Egoli 10). Op iedere locatie volgen twéé groepen de PLG.

Klik hier voor het programma/uitnodiging voor groep A (locatie: gezamenlijke ruimte Polsstok)
Klik hier voor het programma/uitnodiging voor groep B (locatie: basisschol Crescendo)
Klik hier voor het programma/uitnodiging voor groep C (locatie: gezamenlijke ruimte Polsstok)
Klik hier voor het programma/uitnodiging voor groep D (locatie: basisschool Crescendo)

Wilt u nakijken in welke groep uw school is ingedeeld? Klik hier voor het overzicht.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Hand-out presentatie

__________________________________________________________________________________________

PLG Rekenverbeterteams (6) - 26 mei 2010
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in succesvolle werkwijze om doorgaande leerlijn in rekenprogramma te verbeteren.

Gebruikte materialen in de PLG:
Programma
Hand-out presentatie
Uitwerking 'Commentaar op tournee' (team A)
En nu oogsten: welke vragen stel je?
Link naar video: coöperatief leren in groep 5 van de Jan Woudsmaschool
Teksten ter inspiratie: klik hier voor de video, hier voor de printversie
__________________________________________________________________________________________

PLG Rekenverbeterteams (5) - 7 april 2010
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in succesvolle werkwijze om doorgaande lijn in rekenprogramma te verbeteren.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Uitnodiging/programma
Hand-out presentatie
Ontwerpprogramma projectprogramma 2010-2011
Diverse kwaliteitskaarten over opbrengstgericht werken:
Kwaliteitskaart 1: 'Doelen stellen op groeps- en schoolniveau met Cito-toetsen. Hoe doe je dat?
- Handreiking bij kaart 1.
Kwaliteitskaart 2: 'Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek'
- Handreiking bij kaart 2.
Kwaliteitskaart 3: 'Gebruikmaken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps-, school- en bestuursniveau.'
Fasen in teamontwikkeling

_________________________________________________________________________________PLG Rekenverbeterteams (4) - 17 februari 2010 van 09.00 - 12.15 uur
Locatie         : Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, Amsterdam
Programma  : 'Werken met data: goede praktijk uit Canada' - o.l.v. Joanne Quinn

Gebruikte materialen in deze PLG:
Hand-out - deel 1, deel 2 en deel 3
Worksheets
Student Booklet Mathematics (3rd grade) en bijbehorend antwoordboekje
Student Booklet Mathematics (6th grade) en bijbehorend antwoordboekje
Mathematics - grade 1
Mathematics - grade 3
Kijk Wijzer - in actie voor sterk rekenonderwijs (vertaling van de 'Look fors' uit vorige PLG's)
Link naar video: Wilson - 3 musketeers
Link naar video: Red Maple
Link naar video: Datawalls

_________________________________________________________________________________

PLG Rekenverbeterteam (3) - 6 januari 2010
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in succesvolle werkwijzen om werken met data in school te versterken.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out
Link naar video: Competent met collega's
Link naar video: Mijn zusje is een rekenwonder
_________________________________________________________________________________

PLG Rekenverbeterteam (2) - 11 november 2009
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in aspecten om succesvol rekenverbetertraject (o.a. effectieve instructie) te ontwerpen en door te voeren

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out
10 Tips voor een rekenbeleidsplan
Actiegericht Rekenverbeterplan
Opdrachten voor PLG rekenverbeterteams op 11.11.2009
Artikel ‘Naar effectief rekenonderwijs' door G. Gelderblom
Artikel ‘Iedereen kan rekenen' van PO Raad
Kwaliteitskaart Didactische aandachtspunten rekenverbetertrajecten
Kwaliteitskaart Groep 3 rekenen
Kwaliteitskaart Groep 3-4 rekenen tot 20
Kwaliteitskaart Zwakke rekenaars bovenbouw
Rekenonderwijs op de basisschool. Analyse en sleutels tot succes. Uitgave KNAW.

_________________________________________________________________________________

PLG Rekenverbeterteam (1) - 22 september 2009
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in aspecten om een succesvol rekenverbetertraject te ontwerpen en door te voeren

Gebruikte materialen in deze PLG:
Hand-out Joanne Quinn (cover)
Hand-out Joanne Quinn (deel 1)
Hand-out Joanne Quinn (deel 2)
Hand-out Joanne Quinn (deel 3)
Worksheets Joanne Quinn
Huiswerkopdracht
Link naar de foto-impressie op Youtube