Organisatie en communicatie


ORGANISATIE


De deelnemers aan het project en de organisatie daarvan in vogelvlucht:

 

BOOZ/opdrachtgever

Leden

• vertegenwoordiger vanuit elk deelnemend bestuur.

Kerntaken

Overleg

 

Projectteam

Leden

Kerntaken

Overleg

 

Kennispartnersoverleg

Leden

Kerntaken

Overleg

 

Adviesgroep

Leden

Kerntaken

• gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over strategische kwesties aan projectgroep en BOOZ

Overleg

volgens jaarplanning

 

Projectleiding

Leden

Kerntaken

Taakverdeling Projectleider

• algemeen

• p&c cyclus project

• communicatie (contacten deelnemers, projectorganen, subsidieverstrekkers, 'externe' belanghebbenden/PR)

• projectsecretariaat

• projectadministratie

• integraal kwalitatief hoogwaardig programma

• monitor,

• op verzoek ondersteunen projectleider

Overleg

 

Projectsecretariaat

• uitvoering door medewerker(s) projectenbureau, onder aansturing van projectleider

Kerntaken

 

Projectadministratie

• Uitvoering door medewerker(s) Projectenbureau in samenwerking met administratiekantoor en 'adviseur' (bestuurslid) onder aansturing van projectleider.

Kerntaken


COMMUNICATIE

 

Tijdens het project werden de volgende communicatie-instrumenten ingezet:

• deze website

• aparte projectinformatie in diverse verschijningsvormen

• projectrapportages in diverse verschijningsvormen waarin voor belanghebbenden (besturen, stadsdeel, PO-Raad) verantwoording wordt afgelegd. Tweemaal per schooljaar en eenmaal na afloop van het project in augustus 2011).

 

Wilt u het gehele projectplan downloaden, klik dan hier.