Monitor


De schoolbesturen brengen periodiek de rekenprestaties van de leerlingen van elke school in kaart. Directies en teams krijgen hierdoor inzicht in de rekenresultaten van de kinderen en kunnen zien of de veranderingen effect hebben. Besturen en kennispartners kunnen beoordelen of de doelstelling van het project gehaald wordt, en de besturen kunnen met deze informatie verantwoording afleggen aan de subsidiegevers.

 

Tijdens de projectuitvoering waren er drie peilmomenten:

• de nulmeting (peildatum 01.08.2009)

• de tussenmeting (peildatum 01.08.2010) en

• de eindmeting (peildatum 01.08.2011).

 

Klik hier voor de rapportage van de tussenmeting.

In het vervolg van het project onderzoeken de schoolbesturen de wenselijk- en haalbaarheid om de monitor uit te breiden met indicatoren die samenhangen met de kenmerken van sterk rekenonderwijs.

 

Klik hier voor de rapportage van de eindmeting.


De eindrapportage van het project 'Omdat elk kind telt! in Zuidoost' vindt u hier.