Masterclass Avis Glaze - 26 april 2013


Avis GlazeIn de week vóór de meivakantie was Avis Glaze in Nederland. Op vrijdag 26 april verzorgde zij een masterclass voor directeuren, adjunct-directeuren en schoolcoördinatoren van de basisscholen in Zuidoost. Een buitenkans!

 

Dr. Avis Glaze is een internationaal expert op het gebied van onderwijs. Zij wordt geconsulteerd over de hele wereld, van Zuid-Afrika tot Australië. Zie voor meer informatie: www.avisglaze.ca
Michael Fullan over haar:

"Avis Glaze is one of those outstanding leaders who cares deeply about equity and social justice, sees the big picture and is a master at blending moral purpose, political realities and change savvy. Drawing on a wealth of experience and successes, there are few educators in the world wo can match her leadership qualities and ability to teach others."

 

In de masterclass sprak zij vanuit haar persoonlijke ervaring over schoolaanpak, verbeteraanpak, pedagogisch klimaat en hoe ouders te betrekken bij de school. Zij deed dit op een bijzonder aansprekende en inspirerende manier, ook vanuit haar eigen ervaring als kind in een achterstandsituatie (nieuwkomer in Canada).

 

Gebruikte documenten in deze masterclass:
Artikel Toronto Star
Selected Notes from the Presentation
Character makes a difference!