Learning Fair 2013


Sinds 2011 organiseren de schoolbesturen in Zuidoost jaarlijks een Learning Fair. Tijdens de eerste editie presenteerden scholen aan elkaar voorbeelden van good practice bij de ontwikkeling van het rekenonderwijs. In 2012 is gekozen voor een plenaire bijeenkomst waarin de focus lag op passend onderwijs. In 2013 stond de Learning Fair Zuidoost in het teken van elkaar inspireren en van elkaar leren, door middel van presentaties op iedere school.

 

Concreet betekende dit dat elk schoolteam aan andere schoolteams een succesvol voorbeeld uit de eigen schoolpraktijk presenteerde. Voorbeelden waar de school trots op is en waar andere scholen uit Zuidoost van kunnen leren. Het kon daarbij gaan om onderwerpen rond (opbrengstgericht) werken op het gebied van rekenen en taal, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid of andere onderwijsthemas.

Klik hier voor een overzicht van de onderwerpen die de scholen voor deze Learning Fair hebben gekozen.