Learning Fair 2012


Op woensdag 6 juni 2012 werd voor de basisscholen in Amsterdam Zuidoost voor de tweede keer een Learning Fair georganiseerd. Tijdens deze middag stonden de ontwikkelingen rond passend onderwijs centraal: wat gaat er nu precies veranderen, wat betekent dit voor het werk van de leerkracht in de klas en waar moeten we ons persoonlijk verder in ontwikkelen?

Tijdens deze middag is een aantal workshops georganiseerd. Hieronder vindt u de hand-outs en andere gebruikte materialen die hierbij zijn gebruikt.

Workshop: School Wide Positive Behavior Support: goed gedrag kun je leren

Begeleiders: Dianne Roerdink en Jack Vreeke (ABC Onderwijsadviseurs)
Klik hier voor de hand-out.

Workshop: Evidence based aanpakken voor kinderen met gedragsproblemen
Begeleiders: Heleen Bouwmans, Minke Fuijkschot en Fleur Runeman (ABC Praktijk)
Klik hier voor de hand-out.

Aanvullende leestips:

Klik hier voor de gebruikte presentatie.

Workshop: Van papieren tijgers naar apenkooien. De basis van een groepsplan voor kleuters.
Begeleider: Marjan Beentjes (Van Kooten & Co)
Klik hier voor de hand-out.

Workshop: Gesprekken met leerlingen
Begeleider: Karen van Kooten (Van Kooten & Co)
Klik hier voor de hand-out.

Workshop: Proeftuin Zuidoost

Begeleider: Ilja de Voogd (Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost)
Klik hier voor de hand-out.

Workshop: Jeugdzorg en passend onderwijs

Begeleider: Albert Veuger (Stade Advies)
Klik hier voor de hand-out.