Learning Fair 2014


Sinds 2011 organiseren de schoolbesturen in Zuidoost jaarlijks een Learning Fair. 

Concreet betekent dit dat elk schoolteam aan andere schoolteams een succesvol voorbeeld uit de eigen schoolpraktijk presenteert. Voorbeelden waar de school trots op is en waar andere scholen uit Zuidoost van kunnen leren. Het kan daarbij gaan om onderwerpen rond (opbrengstgericht) werken op het gebied van rekenen en taal, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid of andere onderwijsthema's. 

 

21 mei 2014: Learning Fair 2014
De Learning Fair kent dit jaar twee rondes:

 

Het programma van de Learning Fair ziet er voor alle scholen als volgt uit:

13.15 - 14.30 uur        Ronde 1: presentatie op tien scholen

14.30 - 15.15 uur        Terug naar de eigen school

15.15 - 16.30 uur        Ronde 2: het eigen team informeren over passend onderwijs       

16.30  uur                  Einde Learning Fair

 

Downloads:

Programma Learning Fair 2014
Presentatie Passend Onderwijs (PowerPoint)
Presentatie Passend Onderwijs (PDF)
Stroomschema: Zorgplicht als leerling al op school zit
Stroomschema: Zorgplicht bij aanmelding bij reguliere school
Poster belangrijkste veranderingen passend onderwijs