Introductie PLG's


In het project 'Omdat elk kind telt! in Zuidoost' werkten alle betrokkenen samen aan het versterken van het rekenonderwijs. Ieder vanuit zijn/haar eigen rol en taken en vooral: door te leren van en met elkaar. Dat gebeurde in Professionele Leergemeenschappen, de PLG's.


Er waren PLG's voor leerkrachten (12 groepen van ongeveer 40 deelnemers), directieleden, intern begeleiders en rekenspecialisten. Ook bestuurders kwamen samen in een eigen PLG.

Daarnaast waren er PLG's voor de rekenverbeterteams, die werden gevorm door de rekenspecialist, directeur en intern begeleider van een school. Dat team is de motor achter de veranderplannen voor de school.


______________________________________________________________________________________________

Dit artikel op de website www.rekenpilots.nl (december 2011) gaat in op de ervaringen die tijdens het project 'Omdat elk kind telt! in Zuidoost' zijn opgedaan.