Netwerk IB - bijeenkomst 3 oktober 2012


Datum:   3 oktober 2012
Tijd:       13.15 - 16.00 uur
Locatie:  Regardz Planetarium, Kromwijkdreef 11

Programma:

13.15 -13.30 uur               

Opening en informatie over laatste ontwikkelingen t.a.v. Passend Onderwijs,

- door Gert van den Ham (coördinator SWV Zuidoost)

 

13.30 - 14.15 uur

Interactieve inleiding op recente ontwikkelingen t.a.v. Nieuwkomers
(in relatie tot Passend Onderwijs)

- door Joke Meijerink (Coördinator Nieuwkomers in Zuidoost)

 

Op de website van het ABC is een aantal algemene tips en adviezen beschreven, met tips voor leraren en adviezen aan ouders, voor wat genoemd wordt tweedejaars nieuwkomers. Deze tips en adviezen kunt u gebruiken bij het opstellen van een  groepsplan met daarin deze tweedejaars nieuwkomer, dan wel voor het opstellen van een individueel handelingsplan.

 

http://www.hetabc.nl/nieuwkomers/tweedejaars 

 

14.15 - 14.30 uur

Pauze

 

14.30 - 16.00 uur

Lerend Netwerken,

- door Naomi Mertens, trainer/consultant bij APS

 

 

Bijna alle samenwerkingsverbanden - zo ook dat van Zuidoost - kennen professionele IB-netwerken. IB'ers vinden hun netwerkbijeenkomsten vaak onmisbaar. Maar ze vinden ook dat leren van elkaar oppervlakkig blijft. Naomi Mertens heeft samen met een hogeschool een programma ontwikkeld met als doel dat diép leren een vanzelfsprekendheid wordt.

Een praktijkgerichte workshop!

 

16.00 uur

Sluiting