PLG Leerkrachten -  25 mei en 22 juni 2011

Doel van deze PLG:
In deze laatste PLG ligt de focus op de groeps-overdracht. We verbreden en verdiepen dit thema vanuit de aanzet die we eind vorig schooljaar in de PLG hebben behandeld. Daarnaast besteden we aandacht aan persoonlijke ontwikkeling die je als leerkracht hebt doorgemaakt en gaan we praktisch aan de slag: er is ruim tijd ingeruimd voor het verder uitwerken van een (aanzet voor) de overdracht en het groepsplan voor je oude leerlingen in hun nieuwe leerjaar.

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2:
Programma
Hand-out presentatie
Indeling voor groepsplan bij overdracht van groep 2 naar groep 3
Werkblad: Overzicht leerlingen als het gaat om de belangrijkste tussendoelen eind groep 2
Werkblad: Jaarplanning
Werkblad: Onderwijsbehoeften voor de groene leerling
Werkblad: Onderwijsbehoeften voor de rode leerling
Format didactisch groepsplan

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 3 en 4:
Programma
Hand-out presentatie
Indeling voor groepsplan na de analyse van de Cito-resultaten en methodetoetsen
Werkblad: Overzicht leerlingen als het gaat om de belangrijkste tussendoelen eind groep 3
Werkblad: Overzicht leerlingen als het gaat om de belangrijkste tussendoelen medio/eind groep 4
Werkblad: Jaarplanning
Werkblad: Onderwijsbehoeften voor de groene leerling
Werkblad: Onderwijsbehoeften voor de rode leerling
Format didactisch groepsplan

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 5 tot en met 8:
Programma
Hand-out presentatie
Indeling voor groepsplan na de analyse van de Cito-resultaten en methodetoetsen
Werkblad: Overzicht leerlingen als het gaat om de belangrijkste tussendoelen eind groep 5
Werkblad: Overzicht leerlingen als het gaat om de belangrijkste tussendoelen eind groep 6
Werkblad: Overzicht leerlingen als het gaat om de belangrijkste tussendoelen eind groep 7
Werkblad: Jaarplanning
Werkblad: Onderwijsbehoeften voor de groene leerling
Werkblad: Onderwijsbehoeften voor de rode leerling
Format didactisch groepsplan

Meer lezen?
Literatuur die aansluit bij het onderwerp van deze PLG:
Iedereen kan leren rekenen (uitgave PO-Raad)
Protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie (samenvatting, uitgave Van Gorcum)
_________________________________________________________________________________

 PLG Leerkrachten -  16 maart en 23 maart 2011

Doel van deze PLG:

Deze PLG staat in het teken van het verder analyseren van toetsen, om zo uw groepsplan te verdiepen. U gaat uw data (nog verder) analyseren. Op basis hiervan kunt u de vervolgstappen zetten naar een gedetailleerd groepsplan voor de laatste maanden van het schooljaar, gekoppeld aan de einddoelen (tussendoelen van dat schooljaar). De werkvormen worden aangepast aan uw ervaring met toetsanalyse.

 

Gebruikte materialen:

 

Tijdens deze PLG is wederom gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden van scholen die deelnemen aan het project 'Omdat elk kind telt!' in Zuidoost. De clips laten op verscheidende manieren zien hoe toetsresultaten geanalyseerd worden.   


Klik hier
voor: groepsbespreking onderbouw op bs De Schakel
Klik hier voor: teamoverleg middenbouw op Jan Woudsmaschool
Klik hier voor: teamoverleg bovenbouw op Jan Woudsmaschool

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2:
Programma
Hand-out presentatie
Format groepsplan
Werkboekje toetsanalyse
Placemat Opbrengst toetsanalyse
Kwaliteitskaart opbrengstgericht werken
Tussendoelen gecijferdheid

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 3 en 4:
Programma
Hand-out presentatie
Format groepsplan
Opdracht Mix & koppel voor middenbouw
Werkboekje toetsanalsye
Vaardigheidsgroei groepsgemiddelde
Gemiddelde vaardigheidsscore per groep
Kwaliteitskaart opbrengstgericht werken
Placemat Opbrengst toetsanalyse
Overzicht vaardigheidsgroei

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 5 t/m 8:
Programma
Hand-out presentatie
Format groepsplan
Opdracht Mix & Koppel voor bovenbouw
Werkboekje toetsanalyse
Vaardigheidsgroei groepsgemiddelde
Gemiddelde vaardigheidsscore per groep
Kwaliteitskaart opbrengstgericht werken
Placemat Opbrengst toetsanalyse
Overzicht vaardigheidsgroei

_________________________________________________________________________________

PLG Leerkrachten -  8 december 2010 en 5 januari 2011

Doel van deze PLG:

Aan het einde van deze PLG kent u de verschillende fases van een effectieve instructie. U kunt bij het instructiemodel per fase verschillende toepassingen bedenken, passend bij de instructiebehoeften. Tot slot hebt u uw persoonlijke ontwikkeldoelen geëvalueerd en opnieuw geformuleerd.


Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2: 
Programma
Hand-out presentatie
Werkblad 1 - Start van de les
Werkblad 2 - Presentatiefase
Werkblad 3 - Begeleide inoefening
Werkblad 4 - Verlengde instructie
Werkblad 5 - Zelfstandige verwerking
Werkblad 6 - Evaluatie
Werkblad 7 - Persoonlijke ontwikkeldoelen

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 3 en 4: 
Programma
Hand-out presentatie
Werkblad 1 - Start van de les
Werkblad 2 - Presentatiefase
Werkblad 3 - Begeleide inoefening
Werkblad 4 - Verlengde instructie
Werkblad 5 - Zelfstandige verwerking
Werkblad 6 - Evaluatie
Werkblad 7 - Persoonlijke ontwikkeldoelen

Volgens afspraak met de trainer vindt u hieronder een aantal voorbeelden van ingevulde werkbladen voor groep 3 en 4:
Werkblad 1 - Start van de les
Werkblad 2 - Presentatiefase
Werkblad 3 - Begeleide inoefening
Werkblad 4 - Verlengde instructie
Werkblad 5 - Zelfstandige verwerking
Werkblad 6 - Evaluatie


Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 5 t/m 8: 
Programma
Hand-out presentatie
Werkblad 1 - Start van de les
Werkblad 2 - Presentatiefase
Werkblad 3 - Begeleide inoefening
Werkblad 4 - Verlengde instructie
Werkblad 5 - Zelfstandige verwerking
Werkblad 6 - Evaluatie
Werkblad 7 - Persoonlijke ontwikkeldoelen


Voorbeelden groepsplannen:
Componenten van een didactisch groepsplan
Voorbeeld didactisch groepsplan bovenbouw rekenen

_________________________________________________________________________________

 

PLG Leerkrachten -  22 en 29 september 2010

Doel van deze PLG:

In deze PLG staat het maken van een groepsplan rekenen centraal. Aan de hand van een volledig uitgewerkt voorbeeld van een fictieve klas leert u zelf een groepsplan voor de eigen groep te schrijven.


Dit schooljaar worden er aparte bijeenkomsten georganiseerd voor leerkrachten van:
- leerjaar 1 en 2
- leerjaar 3 en 4
- leerjaar 5 t/m 8


Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2: 
Programma 
Hand-out presentatie

Format didactisch groepsplan groep 1 en 2
Toelichting op format didactisch groepsplan
Werkblad 1 - Onderbouw (groep 1 en 2)

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 3 en 4:
Programma
Hand-out presentatie
Format didactisch groepsplan groep 3 en 4
Format didactisch groepsplan groep 3 en 4 (blanco)
Toelichting op didactisch groepsplan groep 3 en 4
Werkblad 1 - Middenbouw (groep 3 en 4)
Kerndoel: kinderen leren wiskundetaal te gebruiken

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten van groep 5 tot en met 8:
Programma
Hand-out presentatie
Format didactisch groepsplan groep 5 t/m 8
Format didactisch groepsplan groep 5 t/m 8 (blanco)
Toelichting op didactisch groepsplan groep 5 t/m 8
Werkblad 1 - Middenbouw (groep 5 t/m 8)

 
PLG Leerkrachten (6) - 16 juni 2010

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out presentatie onderbouw
Hand-out presentatie midden- en bovenbouw
Cruciale leerstofmomenten
Stappen naar goede en effectieve overdracht
Kwadrantenmodel en directe instructie

Onderbouw - datamuur
Onderbouw - werkblad 1
Onderbouw - werkblad 2
Onderbouw - werkblad 3
Onderbouw - werkblad 4

Midden- en bovenbouw - werkblad 1
Midden- en bovenbouw - werkblad 2
Midden- en bovenbouw - werkblad 3
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 2
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 3
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 4
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 5
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 6
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 7-8

_________________________________________________________________________________

PLG Leerkrachten (5) - 28 april 2010

Doel van deze PLG:
- Verdiepen van kennis over en inzicht in doelen, tussendoelen en leerlijnen met betrekking tot het eigen leerjaar en in samenhang met andere leerjaren.
- Leren cruciale leermomenten binnen de leerlijn te herkennen om zodoende gerichte leeractiviteiten toe te kunnen passen.


De laatste twee PLG's leerkrachten van het schooljaar 2009 - 2010 worden in ‘bouwgroepen' georganiseerd. Er worden aparte bijeenkomsten gehouden voor de leerkrachten van respectievelijk onder-, midden- en bovenbouw. We verwachten hiermee beter te kunnen aansluiten op uw specifieke leerwensen.

 

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten onderbouw:
Hand-out presentatie
Iedereen kan leren rekenen (uitgave PO-Raad)
Informatie Wereld in getallen
Informatie Pluspunt
Uitwerking: Oplossingen voor door deelnemers gesignaleerde problemen in de klas

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten middenbouw:
Hand-out presentatie
Iedereen kan leren rekenen (uitgave PO-Raad)

Gebruikte materialen in de bijeenkomst voor leerkrachten bovenbouw:
Hand-out presentatie
Meyerink: bewerkingen
Meyerink: breuken
Meyerink: grafieken en tabellen
Iedereen kan leren rekenen (uitgave PO-Raad)
Kwaliteitskaart Zwakke rekenaars in de bovenbouw
Raad mijn breuk

_________________________________________________________________________________

PLG Leerkrachten (4) - 17 maart 2010
Doel van deze PLG:
- Verdiepen van kennis en inzichten in opbrengstgericht werken (werken met data) en
- de toepassing van werkwijzen en instrumenten daarbij.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out presentatie
Opdrachten

_________________________________________________________________________________

PLG Leerkrachten (3) - 27 januari 2010
Doel van deze PLG:

- Vergroten inzicht in belang, betekenis en gebruik van data bij leerproces

- Vergroten inzicht in analyse en gebruik van data bij planning rekenonderwijs


Gebruikte materialen in deze PLG:
Presentatie (PowerPoint)
Informatiekaart Sterk Rekenonderwijs
Informatiekaart Programma PLG's 2009-2010 
Het spel met de kaarten: kaarten groep 3, kaarten groep 4
Artikel: Ontwikkeling van tellen en getalbegrip bij kleuters - prof. Luit

Artikel: Het topje van de ijsberg - Nina Boswinkel en Frans Moerlands.
Video: Shift Happens.
Video: Mijn zusje is een rekenwonder
Video: Kiran Bir Sethi (Riverdale School, India)
_________________________________________________________________________________


PLG Leerkrachten (2) - 25 november 2009
Doel van deze PLG:

- Vergroten inzicht in kenmerken van effectieve instructie

- Vergroten inzicht in toepassingsmogelijkheden van effectieve instructie in eigen groep

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Presentatie
Uitwerking flipovervellen van het blok 'verdieping'
_________________________________________________________________________________

PLG Leerkrachten (1) - 14 oktober 2009
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in kenmerken sterk rekenonderwijs
- Vergroten inzicht in benodigde vaardigheden voor sterk rekenonderwijs

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
_________________________________________________________________________________