PLG IB'ers/Rekenspecialisten (4) - 18 en 25 mei 2011
Klik hier voor het programma van deze PLG.

Gebruikte materialen:
Hand-out presentatie
Handreiking OGW - Datamuur - Werken met groepsplannen
Jaarkalender Effectief rekenonderwijs
Artikel van Gert Gelderblom: 'Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol?'
________________________________________________________________________________________

PLG IB'ers/Rekenspecialisten (3) - 9 en 16 maart 2011
Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.

Gebruikte materialen:

 

Tijdens deze PLG is wederom gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden van scholen die deelnemen aan het project 'Omdat elk kind telt!' in Zuidoost. De clips laten op verscheidende manieren zien hoe toetsresultaten geanalyseerd worden.   


Klik hier
voor: groepsbespreking onderbouw op bs De Schakel
Klik hier voor: teamoverleg middenbouw op Jan Woudsmaschool
Klik hier voor: teamoverleg bovenbouw op Jan Woudsmaschool

Gebruikte materialen in deze PLG:
Hand-out presentatie (deel 1)
Hand-out presentatie (deel 2)
Kijkwijzer Reken(leer)gesprek
Kopieerblad: 'Als kleuters leren tellen'
Werkblad: Kindplan
Werkblad: Opbrengsten
Werkblad: Aanvullijst zinnen

________________________________________________________________________________________

PLG IB'ers/Rekenspecialisten (2) - 1 en 8 december 2010
Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Hand-out presentatie


________________________________________________________________________________________

PLG IB'ers/Rekenspecialisten (1) - 15 september 2010
Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.

Gebruikte materialen in deze PLG:

Hand-out presentatie
Hand-out Handelingsgericht Werken
Groslijst onderwijsbehoeften
Voorbeeld groepsplan rekenen groep 4
Kijkwijzer groepsplan
Format didactisch groepsplan (convergente differentiatie)


________________________________________________________________________________________
PLG IB'ers (6) - 14 juni 2010

Doel van deze PLG:
- vergroten inzicht in 'kritische leerstofonderdelen' van doorgaande leerlijn

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Cruciale leerstofmomenten
Stappen naar goede en effectieve overdracht
Kwadrantenmodel en directe instructie

Onderbouw - datamuur
Onderbouw - werkblad 1
Onderbouw - werkblad 2
Onderbouw - werkblad 3
Onderbouw - werkblad 4

Midden- en bovenbouw - werkblad 1
Midden- en bovenbouw - werkblad 2
Midden- en bovenbouw - werkblad 3
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 2
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 3
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 4
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 5
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 6
Midden- en bovenbouw - werkblad 4 - tussendoelen groep 7-8

____________________________________________________________________________________________________

PLG IB'ers (5) - 26 april 2010

Doel van deze PLG:
- vergroting inzicht kernmerken doorlopende leerlijnen in de school
 

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out presentatie
Bronnen doorlopende leerlijnen
Kijkwijzer
PDCA-cirkel opbrengstgericht rekenonderwijs
Stappenplan naar opbrengstgericht rekenen
____________________________________________________________________________________________________

PLG IB'ers (4) - 15 maart 2010
Doel van deze PLG:
- verdieping op het gebruik van leerling-gegevens bij het verbeteren van rekenonderwijs en
- het monitoren van de leeropbrengsten.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out presentatie
Instructie opzetten datamuur
Format uitzetten datamuur
Opbrengstgericht werken met datamuur en groepsplan 
Plan van aanpak

____________________________________________________________________________________________________

PLG IB'ers (3) - 25 januari 2010
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in belang/betekenis gebruik data bij leerproces
- Vergroten inzicht in gebruik van door leerkracht verzamelde data bij opstellen groepshandelingsplan

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Presentatie
Format didactisch groepsoverzicht
Format didactisch groepsplan (convergente differentiatie)
Format didactisch groepsplan (divergente differentiatie)
Groslijst onderwijsbehoeften
Inhoudelijk lesmodel
Kijkwijzer groepsplan
Kwaliteit van de lessen
Realistisch rekenen en allochtone leerlingen
Werkblad toekennen arrangementen
_________________________________________________________________________________


PLG IB'ers (2) - 23 november 2009
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in kenmerken van effectieve instructie
- Vergroten inzicht in werkwijzen om effectieve instructiegedrag van leerkrachten te versterken

 

Gebruikte materialen in deze PLG:

Programma

Presentatie
Inzichtenkaart
Werkblad toekennen arrangementen

Huiswerkopdracht 1

Huiswerkopdracht 2


_________________________________________________________________________________


PLG IB'ers (1) - 12 oktober 2009
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht in kenmerken van sterk rekenonderwijs
- Vergroten inzicht in noodzakelijke leerkrachtvaardigheden sterk rekenonderwijs

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Presentatie
Uitwerking flipovervellen: 'Taak van de IB'er'
Taakprofiel van de Intern Begeleider
Invulformulier 'Realiseren van successen'
Werkopdracht 1

Werkopdracht 2