Rekensites


www.allescholeninbeweging.nl
Website van de PO Raad Meer over het verbeteren van reken- en taalonderwijs.

www.beterrekenen.nl

Een website voor iedereen die het dagelijkse rekenen beter onder de knie wil krijgen. 

Rekenen zonder elektronische hulpmiddelen is vaak best simpel, als je het handig aanpakt. Daar wil Beterrekenen.nl graag bij helpen. Deze website is gestart in september 2010 en is gedeeltelijk nog in ontwikkeling. Sommige onderwerpen ontbreken nog, maar daar wordt aan gewerkt.


www.leraar24.nl
Online platform van, voor en door leraren. Met praktische video's en inhoudelijke dossiers worden vraagstukken uit het onderwijs behandeld.

Minimumdoelen rekenen/wiskunde
Met de publicatie Minimumdoelen Rekenen-Wiskunde op www.kinderenlerenrekenen.nl biedt SLO handvatten voor een aangepast aanbod voor zwakke rekenaars. De publicatie is een vertaling van het Fundamenteel rekenniveau van de commissie-Meijerink.


Kerndoelen rekenen/wiskunde
In het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) van SLO zijn de kerndoelen van o.a. het leergebied rekenen/wiskunde uitgewerkt. Het is een handreiking aan leraren, maar ook aan studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inspecteurs en anderen die bij het basisonderwijs betrokken zijn. De kerndoelen zijn overzichtelijk gerangschikt naar onder andere wiskundig inzicht en handelen, getallen en bewerkingen en meten en meetkunde.

www.kinderenlerenrekenen.nl
Kinderen leren rekenen verzamelt algemeen nieuws over het basisonderwijs en specifiek nieuws over rekenen en rekenonderwijs. Handig: op deze pagina vindt u recent verschenen samenvattingen van onderzoeksrapporten en artikelen.

Rekentuin

Begin december 2010 heeft Oefenweb.nl de vernieuwde versie van de Rekentuin gelanceerd (www.rekentuin.nl). Deze nieuwe versie beschikt over nog meer rekenspellen en het biedt kinderen, ouders en leerkrachten meer mogelijkheden binnen het programma.


www.schoolaanzet.nl
School aan zet is de website van Projectbureau Kwaliteit / PO-Raad over taallees- en rekenonderwijs, opbrengstgericht werken en andere speerpunten uit de Kwaliteitsagenda PO. 

www.speciaalrekenen.nl
Speciaal Rekenen is een project dat zich richt op de invoering van realistisch rekenen in het s(b)o. Uitgangspunt is dat ook in het s(b)o wordt gewerkt met een realistische reken-wiskundemethode. Het project ontwikkelt materialen die het gebruik van de methode vergemakkelijken. Deze materialen zijn te vinden op deze site. 

www.taalenrekenen.nl
De kennis in de vakken taal en rekenen moeten op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, wordt het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Bovendien zorgt dit ervoor dat leerlingen soepel van de ene naar de andere onderwijsvorm kunnen overstappen. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.