Rekeninformatie


Nieuwsflash Rekenen

Nieuwsflash Rekenen
Klik hier
voor de laatste editie van Nieuwsflash Rekenen (uitgave van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad).

Jaarkalender Effectief Rekenonderwijs
Wat moet wanneer gebeuren voor effectief en opbrengstgericht rekenonderwijs? Kijk op de jaarkalender voor de toetsmomenten, de overleggen et cetera.Eigen afspraken? Download dan het Word-document en vul de jaarkalender Effectief rekenonderwijs zelf aan.

Klik hier voor de jaarkalender (PDF)
Klik hier voor de jaarkalender (Word)

Bron: www.rekenpilots.nl

Van welk kind is deze schaduw? Nieuwe toets Rekenen voor kleuters van Cito
In schooljaar 2010/2011 vervangt Cito de toetspakketten Ordenen en Ruimte & Tijd door een geheel nieuw toetspakket: Rekenen voor kleuters. Het toetspakket Rekenen voor kleuters bevat een toets voor groep 1 en een toets voor groep 2. Dit artikel gaat in op de inhoud van de nieuwe toetsen en op het belang van het meten van rekenvaardigheid bij jonge kinderen.
Klik hier voor het volledige artikel.
Opbrengstgericht werken Plein Primair: 'Opbrengstgericht werken geeft leraren hun vak terug'
"Het maakt leraren erg enthousiast, veel meer gefocust op het onderwijs. Niet omdat het moet maar omdat ze willen." Een gesprek met onderwijsadviseur Roger Meijer over Opbrengstgericht werken, en het effect van deze wijze van werken voor leraren en leerlingen.
Themanummer Advies & Educatie Advies & Educatie: themanummer Opbrengstgericht werken
Vaktijdschrift voor onderwijsadviseurs, schoolleiders en intern adviseurs.
Uitgave maart 2010, met o.a. een interview met Roger Meijer. Hij schreef in opdracht van de PO-Raad "Opbrengstgericht werken doe je zo!"; het ligt in de leraarskamers van alle Nederlandse scholen.
Klik hier voor dit themanummer.
Rapport Rekenonderwijs op de basisschool Rapport Rekenonderwijs op de basisschool
Of kinderen nu realistisch leren rekenen of op een traditionele manier maakt geen verschil voor het rekenniveau. Er is geen aantoonbare relatie tussen de gebruikte didactiek en de rekenvaardigheid van kinderen op de basisschool. Dat is de conclusie uit het KNAW-rapport Rekenonderwijs op de basisschool. Wetenschappelijk bewijs ten gunste van de effectiviteit van de realistische of de traditionele rekendidactiek blijkt te ontbreken. De interactie tussen leerling en leraar speelt een grotere rol dan de didactische uitgangspunten.
Klik hier voor het volledige rapport.
Artikel Gedachtenvol oefenen Gedachtenvol oefenen
Bij 'oefenen' in de rekenles denken we al snel aan kinderen die rijtjes met sommen maken. Je begint linksboven en je bent klaar als je de som rechtsonder af hebt. Hogeschooldocenten Francien Garssen en An te Selle willen meer: gedachtenvol oefenen.
Klik hier voor het volledige artikel
Artikel Gert Gelderblom Elk kind kan rekenen
In dit artikel voert Gert Gelderblom een pleidooi om op een meer integrale wijze om te gaan met verschillen tussen kinderen in de rekenles. Hij pleit ervoor gebruik te maken van methoden en aanpakken waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat ze effectief zijn. Effectief omgaan met verschillen tussen kinderen kan alleen wanneer alle leerkrachten en intern begeleiders daarbij worden betrokken. De schoolleider speelt daarbij een cruciale rol.
Klik hier voor het volledige artikel.
Iedereen kan leren rekenen Iedereen kan leren rekenen
Uitgave van de PO-Raad. Uitgangspunt in deze publicatie is dat vrijwel alle kinderen, met inachtneming van de verschillen tussen hen, kunnen leren rekenen. Het is vooral de wijze waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt hoe succesvol leerlingen in het rekenonderwijs zijn. In deze brochure worden de belangrijkste aandachtspunten om het rekenonderwijs op schoool te versterkenop een rij gezet .
Klik hier voor de volledige brochure.
Naar effectief rekenonderwijs Naar effectief rekenonderwijs
Goed rekenonderwijs op de basisschool voldoet aan zes criteria. Wanneer leerkrachten en schoolleiding samen optrekken om die voorwaarden te verwezenlijken, is er een wereld te winnen. Het aantal rekenzwakke scholen kan drastisch omlaag. Artikel van Gert Gelderblom.
Klik hier voor het volledige artikel.
10 tips voor een rekenbeleidsplan Kwaliteitskaart 10 praktische tips voor effectief rekenonderwijs
Tien praktische tips voor een effectief rekenbeleidsplan. Uitgave van Projectbureau Kwaliteit, onder verantwoordelijkheid van de PO-Raad.
Klik hier voor de kwaliteitskaart.
Kijkwijzer - in actie voor sterk rekenonderwijs Kijk Wijzer - in actie voor sterk rekenonderwijs
Dit document beschrijft in vijf kernboodschappen een visie op effectief rekenonderwijs. Elke kernboodschap wordt verder uitgewerkt met aandachtspunten voor leerling en leerkracht; voorbeelden van sterk rekenonderwijs. De kernboodschappen worden aangevuld met vragen die leidinggevenden kunnen gebruiken om de professionele dialoog over sterk rekenonderwijs in hun school gaande te houden.
Klik hier voor het hele document.


Kwaliteitskaarten

 
Inoefenen

Wanneer rekenvaardigheden eenmaal worden beheerst is het belangrijk dat ze gedurende een lange periode worden onderhouden door regelmatig te oefenen. Hoe? Start elke les met deze korte oefening. Bron www.rekenpilots.nl

klik hier voor de kwaliteitskaart.

Groepsinstructie rekenen
Effectieve rekeninstructie is het hart van de rekenles. Hoe kan een effectieve groepsinstructie gegeven worden, dus ook voor de zwakke rekenaars? Bron www.rekenpilots.nl

Klik hier voor de kwaliteitskaart.

Verlengde instructie

Verlengde instructie is een effectieve interventie voor zwakke rekenaars. Deze kaart geeft handige tips om de verlengde instructie nog beter tot haar recht te laten komen. Bron www.rekenpilots.nl
Klik hier voor de kwaliteitskaart.

Rekenen t/m 10
Aan het einde van groep drie is het optellen en aftrekken tot het getal 10 gememoriseerd. Deze vijf praktische tips helpen daarbij. Bron www.rekenpilots.nl
Klik hier voor de kwaliteitskaart.
Rekenen t/m 20
Medio groep 4 is het optellen en aftrekken tot het getal twintig een geautomatiseerd proces bij een kind. Zes praktische tips om dit te realiseren. Bron www.rekenpilots.nl
Klik hier voor de kwaliteitskaart.
Rekenen t/m 100
Aan het einde van groep 4 kunnen alle leerlingen vlot optellen en aftrekken tot 100. Op deze kaart treft u praktische tips die u helpen om daar aan te werken. Bron www.rekenpilots.nl
Klik hier voor de kwaliteitskaart.
Tafels van vermenigvuldiging
Aan het einde van groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldiging geautomatiseerd. Vier aandachtspunten die u op weg daar naar toe in acht moet nemen. Bron www.rekenpilots.nl

Klik hier voor de kwaliteitskaart.

Zwakke rekenaars in de bovenbouw
Praktische handreikingen voor leerkrachten in de bovenbouw van de basisschool om effectief rekenonderwijs te geven aan zwakke rekenaars. Bron www.rekenpilots.nl

Klik hier voor de kwaliteitskaart.

Rekensterk - rekenzwak
Met behulp van de onderstaande, tabel kan voor elke school worden nagegaan of de school 'rekenzwak' of 'rekensterk' is, door de eigen rekenscore te vergelijken met percentages in de tabel.
Bron www.rekenpilots.nl

Klik hier voor de kwaliteitskaart.

Kunnen leerlingen op u rekenen?
Bent u met uw collega's goed op weg met het rekenverbetertraject? Dat weet u binnen vijf minuten door onderstaande vragen te beantwoorden. Bron www.rekenpilots.nl

Klik hier voor de kwaliteitskaart.

Didactische aandachtspunten rekenverbetertraject
De opbrengst van het rekenonderwijs is van veel factoren afhankelijk. Hierbij treft u een aantal belangrijke algemene aandachtspunten aan die ertoe doen binnen de rekenverbetertrajecten. Bron www.rekenpilots.nl

Klik hier voor de kwaliteitskaart.