PLG Directies (2) - 12 april 2011
Doelstelling van deze PLG:
Directies hebben verdiepte kennis en inzichten opgedaan in principes van duurzame organisatie- ontwikkeling die relevant zijn voor de implementatie en borging van ‘sterk rekenonderwijs' in de school. Directies zijn in staat deze principes toe te passen in de eigen praktijk.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out presentatie
Werkboek 'Leiding geven aan verandering in jouw school'
__________________________________________________________________________________

PLG Directies (1) - 11 januari 2011


Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma

Hand-out presentatie
Hand-out 'Leiding geven aan verandering in jouw school'

_________________________________________________________________________________

Schooljaar 2009-2010:

PLG Directies (6) - 15 juni 2010
Doelstelling van deze PLG:
- vergroten inzicht in kritische leerstofonderdelen rekenprogramma
- vergroten inzicht in sturingsmogelijkheden om kritische leerstofonderdelen in school tot stand te brengen.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma

Hand-out presentatie
_________________________________________________________________________________

PLG Directies (5) - 27 april 2010

Doelstelling van deze PLG:

- vooruitblik op schooljaar 2010-2011
- aandacht aan sturing- en ondersteuningsmogelijkheden om ‘doorgaande rekenlijn' in school te borgen en waar nodig te verbeteren.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma 
Hand-out presentatie
Notitie over de vormgeving van de rekenacademie 2010-2011
_________________________________________________________________________________

PLG Directies (4) - 16 maart 2010
Doelstelling van deze PLG:
- komen tot een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen op de scholen
- vaststellen speerpunten voor het programma voor 2010-2011.

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out presentatie Sui Lin Goei
Format uitzetten datamuur (Word-bestand)
Rekenverbeterteams en CITO-resultaten 2008 en 2009 (Excel-bestand)
Methoden en resultaten CITO-Eind (Excel-bestand)
Voorbeeld Milestoneplan (Excel-bestand)

Opbrengst van deze PLG:
Inventarisatie eerste merk- en meetbare resultaten van dit project
Bespreking van de diverse rekenmethodes
_________________________________________________________________________________

PLG Directies (3) - 26 januari 2010
- Vergroten inzicht om huidige positie van de school in kaart te brengen bij werken met data
- Vergroten inzicht om werken met data te ontwikkelen en te borgen in school

Gebruikte materialen in deze PLG:
Programma
Hand-out presentatie
Artikel 'Elk kind kan rekenen' - door Gert Gelderblom
Notitie 'Vragen en antwoorden rekenmonitor'
_________________________________________________________________________________

PLG Directies (2) - 24 november 2009
Doel van deze PLG:
- Vergroten inzicht om huidige positie van de school in kaart te brengen bij gebruik effectieve instructie in elke groep
- Vergroten inzicht om effectieve instructie door elke leerkracht te ontwikkelen en te borgen

Gebruikte materialen in deze PLG:
Presentatie Joanne Quinn
Building Capacity for Math Improvement
Look Fors - Actions for Effective Mathematics Teaching and Learning
Vertaling 'Look Fors' - Kijkwijzer: in actie voor sterk rekenonderwijs
Model for School Math Improvement
Artikel Michael Fullan - Leadership Development
Worksheets
Huiswerk


De video's die in deze PLG zijn gebruikt, zijn op te vragen bij het projectsecretariaat: secretariaat-ppozo@ppozo.nl of (020) 600 1341.
_________________________________________________________________________________

PLG Directies (1) - 13 oktober 2009
Doel van deze PLG:

- Vergroten inzicht in kenmerken van sterk rekenonderwijs

- Verkrijgen inzicht in huidige positie van de school (waar staan we nu, sterkte/zwakte-analyse) t.o.v. sterk rekenonderwijs

- Vergroten inzicht om realistisch haalbare aanpak op te stellen om sterk rekenonderwijs te ontwikkelen en te borgen (rekenverbeterplan)