PLG Besturen - woensdag 20 april 2011

_______________________________________________________________________________

PLG Besturen - donderdag 18 november 2010

Gebruikte materialen in deze PLG:
Presentatie mevrouw Bernadette de Munk (Organise 2 Learn)
Voorbeeld sjabloon voor een management-/monitorgesprek