Het laatste nieuws


12 januari 2016 Welkom!

Welkom op de site van het project Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost. 
Dit project is inmiddels afgerond, en de site wordt niet meer actief bijgehouden. U vindt hier echter een schat aan informatie en materialen in het kader van dit rekenverbetertraject. 

Voor onze huidige activiteiten verwijzen wij u graag naar:
www.passendonderwijszuidoost.nl en
www.ppozo.nl  

 _______________________________________________